Zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju.  Prowadzę indywidualną terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną obejmującą:

•         stymulację rozwoju mowy,

•         korektę artykulacji,

•         terapię i profilaktykę niepłynności mowy,

•         diagnozę oraz terapię funkcji pokarmowych,

•         przywracanie mowy w przypadku jej utraty.

Prowadzę również zajęcia z Terapii Ręki oraz grupowe zajęcia logopedyczne i logorytmiczne. Biorę udział w logopedycznych turnusach terapeutycznych. 


 Pracuję z osobami:

•         z zespołami genetycznymi,

•         z niepełnosprawnością intelektualną,

•         z Mózgowym Porażeniem dziecięcym,

•         z autyzmem

•         z zaburzeniami neurologicznymi (afazją, dyzartrią)

•         z opóźnieniem rozwoju mowy

•         z dyslalią.

 Metody stosowane w terapii dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Staram się, żeby zajęcia były atrakcyjne, ciągle wymyślam coś nowego, stosuję różnorodne pomoce i materiały. W trakcie zajęć śpiewamy piosenki, mieszamy ziarna, dotykamy różnych faktur, gramy w gry a czasami nawet robimy eksperymenty. W terapię neurologopedyczną włączam elementy Terapii Ręki oraz Integracji Sensorycznej.

Gabinet Logopedyczny SensoTeka

Piastowska 43/1
Wrocław
+48 601 656 911
logopeda.grabiec@gmail.com