Kwalifikacje zawodowe, kursy i szkolenia...

Moje kwalifikacje zawodowe:

·     Dyplom magistra pedagogiki, blok tematyczny - rewalidacja: Wydział Nauk                Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski

·     Dyplom logopedy: Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa

·     Dyplom neurologopedy klinicznego: Studium Kształcenia Podyplomowego,              Akademia Medyczna we Wrocławiu

·     Stopień nauczyciela kontraktowego

 

Kursy i szkolenia:

 

·         Pedagogika planu daltońskiego-szkolenie podstawowe – Alter edukacja

·         Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci               ze   spektrum autyzmu” - Fundacja Pomoc Autyzm

·         Warsztaty- Terapia Neurobiologiczna dla początkujących                                              Centrum Metody Krakowskiej

·          Szkolenie KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka                                              nr certyfikatu 1210/2018/KOLD

·         Kurs z metody psychostymulacyjnej „Dyna – Lingua M.S.”

·         Specjalistyczne Warsztaty Diagnozy i Terapii Dziecka Dyslektycznego –                       Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji.

·         Kurs HANDLE (I stopnia i II stopnia) – Systemowe podejście do trudności w               przetwarzaniu informacji. Zrozumieć autyzm w ujęciu Handle.

·        Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne: „Dziecięca neurologopedia                 kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej”

·         Warsztaty „Techniki terapii manualnej wpływające na dynamikę twarzy”

·         Kurs doskonalący w zakresie rehabilitacji medycznej „Wybrane zagadnienia 

          z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka”

·         Warsztaty „Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-                                sekwencyjną”  - Wydawnictwo WIR Kraków

·         Warsztaty szkoleniowe - „Wstęp do sensoplastyki©” - Inkubator Inspiracji                    Pracownia Twórczej Edukacji i Rozwoju

·         Kurs „Integracja Sensoryczna w pracy nauczyciela specjalisty. Teoria i praktyka”           - Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju MOTYLEK

·         Kurs „Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej” -ProCentrum Katarzyna                        Gromelska

Gabinet Logopedyczny SensoTeka

Piastowska 43/1
Wrocław
+48 601 656 911
logopeda.grabiec@gmail.com