Kadra

W skład zespołu wchodzącego w zajęcia do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

 1.      - Pedagog
  1. - Psycholog
  2.  -Logopeda
  3. - Neurologopeda
  4. - Terapeuta Integracji Sensorycznej
  5. - Terapeuta ręki
  6. - Fizjoterapeuta

     Psycholog     

   mgr Aneta Kulas

Logopeda

mgr Małgorzata Grabiec

mgr Ewa Stefańska-Drążek

 

 

 

     Fizjoterapeuta    

   mgr Katarzyna Piłkowska

Pedagog

mgr Małgorzata Grabiec

Terapia ręki 

mgr Monika Pietrusiak

mgr Małgorzata Madajczak

mgr Małgorzata Grabiec 

Trening Słuchowo-Głosowy

Neurologopeda

mgr Małgorzata Grabiec

Integracja
Sensoryczna

mgr Małgorzata Madajczak

mgr Monika Pietrusiak

Psychomotoryka

 

 

 

 

Gabinet Logopedyczny SensoTeka

Piastowska 43/1
Wrocław
+48 601 656 911
logopeda.grabiec@gmail.com